Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Придобиване на ОНС "Доктор" на Тодорка Димова Сократева

17 Февруари 202011:00

Придобиване на ОНС "Доктор" на Тодорка Димова Сократева
дата:17.02.20 г.
час:11:00 ч. 
място:Зала 816 във Факултет по „Фармация“, МУ – Варна
тема:„Проучване на молекулните механизми на действие на сярасъдържащите минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство“