Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

UniRank класира МУ-Варна на първо място сред медицинските университети в България

Независимата световна информационна търсачка за висше образование UniRank класира МУ – Варна на първо място сред медицинските университети в България за 2021г. и в челната петица сред 48 университети в страната. Уеб метриката, по която се извършва класирането, е базирана на валидни, безпристрастни и независими уеб показатели, предоставени от независими източници, а не на данни, предоставени от самите университети.

UniRank е водеща международна директория за висше образование и търсачка, включваща отзиви и класации на над 13 800 официално признати университети и колежи в 200 държави. Тя има за цел да отговари на въпроса „Кои са най-популярните университети" по държави или региони, като отчита обективни критерии – акредитация от държавен орган, предлагане на бакалавърски, магистърски и докторски степени на обучение, достъпност до ресурси, видимост в Уеб пространството, високи постижения, доверие и авторитет.

Поредната челна позиция в световна класация на университетите в България е доказателство, че високите технологии в обучението по медицина,  модерната среда, достъпът до най-добрите световни информационни бази-данни и преподавателите в Медицински университет – Варна са предпочитани и високо оценени от студентите.

Във факултетите, филиалите и в колежа към МУ-Варна се обучават над 6000 студенти, специализанти и докторанти в областта на хуманната и денталната медицина, фармацията, здравните грижи и здравния мениджмънт. Забележителен е броят на чуждестранните студенти, които за учебна 2020/2021 г. е близо 1800, от над 50 държави от всички континенти. Университетът е предпочитано място от младежи от Европейския съюз, Великобритания, САЩ, Канада, Норвегия и др. Повече от половината от тях са немски граждани.

Подредбата може да се види на адрес: https://www.4icu.org/bg/