Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Свободен достъп до UpToDate до края на ноември 2019 г.

Библиотеката на МУ-Варна осигури свободен достъп до базата UpToDate®, валиден до края на ноември 2019 г.

Повече от 1,7 милиона клиницисти в над 190 страни разчитат на UpToDate®, за ежедневни и бързи  решения в съответствие със съвременните стандарти. UpToDate е ресурс, свързан с по-добри резултати за пациентите и ефективността на болниците. Проучванията показват, че клиницистите, които ползват UpToDate, променят решенията си в 30 процента от случаите. Темите и областите на клинични случаи обхващат 25 специалности, като се ползването им е над 1,5 милиона пъти на ден.

Темите в UpToDate се разглеждат над 50 милиона пъти месечно. Според проучванията за 2018 г. клиницистите намират отговорите на въпроса си в 94% от случаите. Проучване на Харвард, публикувано в Journal of Hospital Medicine, показа, че болниците, използващи UpToDate, осигуряват съкратен болничен престой, по-малко смъртни случаи и по-добро качество в сравнение с болниците, които не ползват UpToDate.

_________________________________________________________________________________________________