Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Д-р Манлио Винчигуера от МУ-Варна спечели проект по Национална научна програма „ВИХРЕН“ - 2021

Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ - 2021 (ВИХРЕН-2021) на Министерството на образованието и науката (МОН) е водещата за България грантова схема за индивидуални изследователи. Програмата е създадена по модела на Европейския Съвет за наука (https://erc.europa.eu/), като единствен критерий за оценяване е качеството на научната продукция на кандидата. През 2021 г. проектното предложение на д-р Манлио Винчигуера, ръководител от Европейското научно пространство (ERA Chair) към Научноизследователския институт на МУ-Варна, бе класирано на първо място в конкурса ВИХРЕН - област „Науки за живота“. Продължителността на проекта е 60 месеца, а общата сума за финансиране – 1 322 750 лв.

Национална научна програма „ВИХРЕН“ присъжда грантове за „установен изследовател“ и за „водещ изследовател“ в три научни области: „Физически науки и инженерство”, „Науки за живота” и „Обществени и хуманитарни науки”. Традиционно се връчват по два гранта във всяка от трите научни области, за период от 5 години. Целта на програмата е да привлече и подкрепи водещи учени със сериозни научни постижения и да подобри средата за провеждане на изследвания във висшите училища и научните организации в България. Програмата е финансирана от МОН чрез Фонд „Научни изследвания“.

Д-р Манлио Винчигуера има богат професионален опит, обширна биография с научни публикации и лидерски проекти на световно ниво. Неговият кръг от научни интереси обхваща области от епигенетика на рака до клетъчна сигнализация при стареене и затлъстяване. От ноември 2020 г. д-р Винчигуера е първият за България ръководител от Европейското научно пространство (ERA Chair) в областта на транслационната биология на стволови клетки в Научноизследователския институт към МУ-Варна, в рамките на проект TRANSTEM на Европейската комисия. Той ръководи международен екип от изследователи, фокусирани върху научноизследователските, развойни и иновационни дейности в изследванията и терапиите на стволови клетки и регенеративни лекарства. Проектното предложение на д-р Винчигуера по програма ВИХРЕН e озаглавено „CHiP-BiD: Circulating Histone Proteins as Biomarkers of Disease”. Проектът се фокусира върху хистоните – основни регулатори на ДНК в клетките – и тяхното използване като иновативни маркери при онкологични и сърдечно-съдови заболявания. Грантът по програма ВИХРЕН е поредното доказателство за новаторския потенциал на ръководителя от ЕНП д-р Винчигуера и неговия екип за провеждане на стойностни научни изследвания в България и принос към цялостното ниво на науката в страната.