Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна участва в националното военноморско учение с международно участие - „Бриз 2019“

Тази годи за първи път Медицински университет – Варна участва в Националното военноморско учение с международно участие - „Бриз 2019“.
 
Темата на учението бе „Провеждане на операция за морска сигурност от военноморските сили (ВМС) на Република България, с участие на многонационални съюзни сили, съвместно със силите на държавните ведомства, агенции и неправителствени организации“. То бе основано на сценарий в три епизода за провеждане на операция по морска сигурност и защита на националния суверенитет в морските пространства. Съдържанието на различните епизоди включваше учения за ликвидиране на пожар на кораб в пристанище и евакуиране на пострадали, спасяване на бедстващи хора на море и борба с нефтен разлив и оказване на съдействие на органите на МВР за предотвратяване на нелегален трафик.
 
Някои от поставените от ВМС цели, като например подобряване съвместимостта и взаимодействието между ВМС, държавните ведомства и гражданските организации по време на операция по спасяване на бедстващи хора на море (Rescue Operation), напълно кореспондират с част от заложените дейности в концепцията за изграждани и устойчиво развитие на Университетския център по морско здравеопазване.
След поканата от страна на ВМС, Медицински университет – Варна се включи в учението с моторен катер „Панацея“ и екип в състав: капитан Стоян Иванов, д-р Атанас Занев, гл. ас. Николина Радева и медицински специалист Атанас Стоянов от УМБАЛ „Св. Марина“. Спасителният екип на борда, към който се включи и професионален спасител – Николай Митев, оказа помощ, състояща се в изваждане на пострадал от водата, оказване на първа медицинска помощ и евакуация.

Сценарият, който бе разигран от екипа на МУ-Варна по време на учението, бе следният:  изваждане на бедстващ от водата, качването му на борда на моторен катер „Панацея“ и проверка на основните му жизнени показатели от медицинския екип. След извършването на кратък, но обстоен преглед, при който се установява, че пострадалият е с фрактура на подбедрицата и е в състояние на хипотермия, капитанът на катера докладва по установените канали за свръзка за неговото състояние и иска медицински транспорт за отвеждането му до УМБАЛ „Св. Марина“. Същевременно екипът започва незабавно оказване на първа медицинска помощ. След като състоянието на пострадалия се стабилизира, се предприема евакуацията му към брега.

Участието на МУ – Варна в „Бриз 2019“ е естествено продължение на добрите партньорски взаимоотношение между университета и ВМС.

_________________________________________________________________________________________________