Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Информация относно записването на студентите от втори и по-горен курс за зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

Уважаеми студенти,

Учебната 2021/2022г. започва на 13.09.2021г.

Редът за записване за зимeн семестър на учебната 2021/2022г. във втори или по-горен курс е само по електронен път, през платформата „web-student", и включва следните етапи:

 1. Заплащане на дължимата семестриална такса;
 2. Попълване на Именник и Декларация за здравно осигуряване;
 3. Подаване на онлайн Заявление за записване.

Инструкции:

1.        Заплащането на дължимата семестриална такса се изпълнява чрез платформата „web-student", както следва:

 • Отваряте Вашия профил на адрес: https://webstudent.mu-varna.bg
 • Меню Административни данни  -   Такси за обучение

Срещу задължението за учебна година 2021/22, зимен семестър, се натиска бутон „плати".


Можете да се възползвате от един от следните три начина на плащане на таксата за обучение:
 • Чрез ePay

При избор на този метод, системата Ви навигира до страницата на ePay, където след логване в личния ePay профил, следва да наредите плащането. Не е необходимо да се представя документ за направеното плащане в деканата на факултета или учебната канцелария на колежа/филиала. Вашето плащане ще бъде отразено автоматично в рамките на 24 часа.

 • Чрез EasyPay

При избор на този метод на плащане Ви се генерира индивидуален код, който следва задължително да представите на каса на EasyPay,  като основание за плащане на сумата и да заплатите там. Не е необходимо да се представя документ за направеното плащане в деканата на факултета или учебната канцелария на колежа/филиала. Вашето плащането ще бъде отразено автоматично в рамките на 24 часа.

 • Плащане по банков път

При избор на този метод, Ви се генерира индивидуален код. Плащането не се извършва веднага, а се изисква да отидете до банков клон и да платите на място или да платите чрез електронно банкиране, като в основание за плащане е задължително да се впише генерираният от „web-student" код. Не е необходимо да се представя документ за направеното плащане в деканата на факултета или учебната канцелария на колежа/филиала. Вашето плащане ще бъде отразено автоматично след 96 часа (4 дни).

2.      Подаване на онлайн заявление за записване на https://webstudent.mu-varna.bg

 • Меню Административни данни  -   Записване за следващ семестър


Достатъчно е да се избере „Създай заявление".

На студентите, които отговарят на условията за здравно осигуряване от университета, се визуализира и Декларация за здравно осигуряване, която също следва да се попълни.

3.      Изпращане на заявката за записване –  след потвърждение на заплатената такса, при наличие на попълнен „Именник" (респективно и „Декларация за здравно осигуряване") и потвърждение от библиотеката на МУ - Варна, че не дължите книги.

Студентите, които са провели лятна практика съгласно учебния план, следва да представят в деканата на факултета / учебната канцелария на  колежа или филиала и  Дневник за учебна практика в оригинал и копие (за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация") или документ за проведена задължителна лятна учебна практика (за специалностите „Рехабилитатор", „Медицински козметик", „Медицински оптик" ), подписан от ръководителя на практиката.

Студентите, преминали успешно през описаните по-горе стъпки, получават статус „Записан за зимен семестър на 2021/2022г." . С това процесът по записване за следващ курс приключва.

Студентските книжки остават валидни без печат и подпис от деканата/ колежа/ филиала. Заверка на книжката за липса на задължение към библиотеката не е необходима. Потвърждението става по електронен път.

 

Уважаеми студенти,

Напомняме Ви, че съгласно Правилника за учебната дейност на МУ "Проф. д-р П.Стоянов"-Варна, чл.90, ал.1, т.1 и т.2 записването в следващ семестър на обучение се извършва в следните срокове:

 • за студенти с всички положени изпити - до две седмици от началото на семестъра (т.е. до 24.09.2021г.);
 • за студенти с изпити на удължена или ликвидационна сесия - до две седмици след приключването на съответната сесия.

Студентите, неспазили сроковете за записване, прекъсват административно обучението си с право да запишат съответния семестър през следващата учебна година.

Годишните такси за обучение за учебната 2021/2022 год. може да видите тук:

БАНКОВА СМЕТКА на МУ-ВАРНА

Банка ДСК ЕАД,

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Записването за спорт / чужд език / свободноизбираеми дисциплини  за зимен семестър на учебната 2021/2022г. се осъществява он-лайн през системата „web-student", меню „Учебен процес".

              

Пожелаваме Ви здрава и успешна учебна година!