Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Придобиване на ОНС "Доктор" на д-р Денислав Исидоров Белинов

8 Ноември 201912:00

​Зала 1001, УМБАЛ "Св. Марина"
Тема: „Хирургически диагностично-лечебен подход при двустранния рак на млечната жлеза“