Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Придобиване на ОНС "Доктор" на д-р Янко Георгиев Стефанов

28 Ноември 201910:00

​Зала "Докторантско училище"

Тема: „Особености на острата коремна болка при възрастни пациенти – анализ на хоспитализирани болни за 10 годишен период“.