Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Doctor Honoris Causa

Званието Doctor honoris causa се присъжда на изявени български и чуждестранни медици и научни работници, за техните изключителни постижения в областта на медицинската наука и практика, медицинското образование, в сферата на общественото здравеопазване и приноса им за развитието и издигане на авторитета на Медицински университет - Варна.

Списък на удостоените

Процедура за присъждане на почетно звание “Doctor Honoris Causa”