Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Факултет по дентална медицина

Факултетът по дентална медицина е основан през 2006 година. Тук се подготвят кадри с висше образование по дентална медицина, специализанти и докторанти по основните дентални специалности. От 2008 година факултетът разполага с нова, изцяло оборудвана за целите на теоретичното и практическото обучение на студентите сграда. 

Това е един от най-младите и същевременно един от най-модерните факултети по дентална медицина на Балканите. Практиката е основна част в курса на обучение на студентите и се провежда във високотехнологична база под ръководството на екип от млади преподаватели. През 2009 година към Факултета отваря врати първият в страната академичен център по имплантология, в който студентите могат да се докоснат до последните достижения на имплантологичната наука и практика.

Основен приоритет в развитието на Факултета е високото качество на образованието и всеобхватността на дейността му по основните три направления - университетското образование, впоследствие – следдипломното обучение по специалностите и накрая продължаващо обучение на лекарите по дентална медицина.


 

Декан на Факултета по Дентална медицина

Доц. д-р Цветан Любенов Тончев, дм

Адрес: гр. Варна 9000
Бул. “Цар Освободител” № 84
Тел:  +359 52 677 200
Биография

Функции


 

 

 

Зам. – декан по научна дейност, кариерно развитие и международни отношения

Доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.

Адрес: гр. Варна 9000
Бул. “Цар Освободител” № 84
Тел.: 052/ 677 011

Зам.-Декан по учебна дейностна Факултета по Дентална медицина

Доц. инж. Цанка Димитрова Дикова, доктор
 
Адрес: гр. Варна 9000
Бул. “Цар Освободител” № 84


 


 


 

Зам.- декан по лечебно-диагностична дейност

Доц. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.

Адрес: гр. Варна 9000
Бул. “Цар Освободител” № 84
Тел.: 052/ 677 009

​​