Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

доц. д-р Лиана Тодорова Герчева–Кючукова дм


Катедра: Катедра по вътрешни болести
УС:
Е-поща: liana.gercheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 266

 

Биография

Родена е в гр. Варна. Завършва Медицински университет в родния си град с отличен успех.  След успешно издържан конкурсен изпит започва работа като асистент в клиниката по хематология при  Медицински факултет – Плевен. През 1989 г. защитава дисертация върху неврологичните увреждания при пациенти с Миеломна болест и тяхното лечение.  Въвежда интратекалното лечение при миеломна инфилтрация на нервната система, което е признато за рационализация. Награждавана е двукратно като отличник на МЗ. Има 3 придобити специалности: вътрешни болести, клинична хематология и социален мениджмънт. Специализирала е в Ерусалим – медицински център Хадаса трансплантация на костен мозък и периферни стволови клетки .

Публикации

Има издадени 2 монографии, участие в авторския състав на учебник по хематология и над 70 публикации в български и международни списания.

Член на

Член е на Американската асоциация по хематология, на европейската хематологична асоциация и на управителния съвет на Българското медицинско сдружение по клинична и трансфузионна хематология. Участва в редакционните колегии на две специализирани списания.