Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научноизследователска дейност

УНС по НХ работи приоритетно в следните области:

 1. Спинална стабилизираща хирургия
 2. тумори на гръбначния мозък – ранна диагностика и лечение;
 3. ранна диагностика и лечение на мозъчните метастази;
 4. предотвратяване и хирургично лечение на следоперативните усложнения при дискови хернии;
 5. ангиогенеза при туморите на гл.мозък

   
  УНС по УНГ болести работи приоритетно в следните области:
   
 6. Ринология – функционална и пластично-възстановителна хирургия на носа
 7. Отология – саниращи и слухоподобряващи операции на ухото.
 8. Онкология – хирургия на ларинкс и шия, нос и околоносни кухини.
 9. Бронхоезофагология
 10. Микрохирургия на ларинкс