Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

Учебната дисциплина "Оториноларингология" се преподава на студентите от IV курс към Факултет по Медицина и Факултета по дентална медицина и Медицински колеж.

  1. Лекционният курс е от 45 часа, а практическите упражнения - 45 часа за Медицина и лекционния курс  от 15 часа, и практическите упражнения -15 часа за Факултет по Стоматология .
  2. В Катедрата се провежда и следдипломно обучение на общопрактикуващи лекари от Североизточна България в двуседмичен курс и курс по отоневрология.
  3. В Катедрата се провежда и четири годишно обучение на лекари по специалността Оториноларингология код 03.01.35
  4. В Катедрата се провежда ежегодно основен курс за придобиване на специалност по Оториноларингология код 03.01.35
  5. В Катедрата се провеждат и оценяват изпити за следдипломна квалификация и специализации
  6. Ежегодно се провежда лекционен курс за следдипломни обучения.