Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

Катедрата по ушни, носни и гърлени болести е създадена през 1964 г. на базата на отделението по УНГ към Първостепенна окръжна клинична болница (ПОКРБ) "Д-р Рачо Ангелов"-Варна (сега МБАЛ "Св. Ана"). Първият асистент е д-р Г. Папуров, назначен при основаването на Катедрата, а след 1968 г. постъпват д-р Р. Николов и д-р Й. Стайчев. До 1972 г. Катедрата няма титулярен ръководител и за нея отговарят последователно проф. д-р П. Алтънков (ръководител на Катедрата по хирургическите болести) и проф. д-р Н. Константинов (Катедра по очни болести). През 1972 г. за ръководител на Катедрата е назначен проф. д-р И. Димов, бивш ръководител на Клиниката по УНГ в ИСУЛ-София. От 1976 г. до 1993 г. Катедрата по УНГ се ръководи от доц. д-р Г. Папуров, завършил ВМИ-София, през 1953 г., хабилитиран за доцент през 1976 г. и за професор през 1987 г. След 1977 г. в Катедрата по УНГ постъпват последователно като асистенти: д-р Б. Банова, д-р Р. Мутафова и д-р Д. Марев д.м, а след 1986 г. и асистентите: д -р Пл. Недев и д-р Ю. Русев. След 1993 г. Катедрата се ръководи последователно от доц. Й. Стайчев, проф. Ив. Ценев и доц. д-р Ив. Начев. След 2005 г. вече УНС по оториноларингология към Катедрата по   ПО  НЕВРОХИРУРГИЯ, УНГ  И ОЧНИ  БОЛЕСТИ се ръководи от доц. д-р Д. Марев д.м.

Катедрата по ушни, носни и гърлени болести е базирана към ПОКРБ "Д-р Рачо Ангелов"-Варна, в продължение на 36 г., като разполага с 40 легла. От месец юни 2000 г. УНС по Оториноларингология се пребазира в УМБАЛ "Св. Марина".