Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научноизследователска дейност

Направления за научни разработки и практическа работа в катедра ортопедия и травматология

Раздел: Обща травматология

 1. Възстановителна хирургия при лечение на фрактури на горни и долни крайници, таз, гръбначен стълб.
 2. Хирургически операции при мекотъканни мускулно-сухожилни увреди по крайниците.
 3. Възстановяване при увреди на периферни нерви.

Раздел:  Възстановителна хирургия при дегенеративни заболявания на опорнодвигателния апарат

 1. Ендопротезиране на тазобедрена, колянна и раменна стави.
 2. Ъглово коригиращи операции, вкл. осево удължаване на крайници.
 3. Артродезиране на увредени малки и големи стави.

Раздел: Детска ортопедия

 1. Диагностика, консервативно и оперативно лечение на тазобедрена дисплазия.
 2. Лечение на еквиноварусно ходило.
 3. Хирургическо лечение на детска церебрална парализа.
 4. Ъглови и надлъжни корекции на крайниците посредством външни фиксиращи устройства.

Раздел:  Артроскопско лечение

 1. Артроскопия и артоскопско лечение при мекотъканни увреди в  колянна и тазобедрена става
 2. Артроскопски асистирани операции при фрактури на тибиално плато и дистален радиус; при миниинвазивен шев на ахилесово сухожилие след травматични руптури.

Раздел:  Лечение на гнойносептични и туморни заболявания по кости и меки тъкани на крайниците

 1. Пластично възстановяване на мекотъканни дефекти по крайниците
 2. Лечение на хроничен остеомиелит
 3. Лечение на костни и мекотъканни тумори

   Научни разработки
 1. Консервативно и оперативно поведение при фрактури на дистален радиус.
 2. Екстракорпорална шоково вълнова терапия при травми и заболявания на опорно двигателния апарат.
 3. Миниинвазивен шев при руптури на ахилесово сухожилие.
 4. Съвременни аспекти при лечение на болестта на Декервен.
 5. Диагностика и лечение на мекотъканни увреди на латералната колона на глезенната става.
 6. Артроскопия на гривнена става.
 7. Приложение на метода на Понсети при лечение на тежкостепенно еквиноварусно ходило