Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

Лекционно и практическо преподаване на дисциплината "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ " за студенти V курс, факултет „Mедицина"

 Лекционно и практическо преподаване на чуждо-езиково обучение на студенти по медицина – IV курс, факултет „Mедицина

Лекционно преподаване на рехабилитатори  към Медицински колеж – Варна.

Лекционно и практическо преподаване на рентгенови лаборанти  към Медицински колеж – Варна.

Лекционно преподаване на медицински сестри, акушерки към Медицински колеж – Варна.

Лекционно и практическо обучение на специализанти по Oртопедия и травматология, Oбща медицина, Неврохирургия, Обща хирургия