Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Органи за управление

Ръководител  Катедра – доц. д-р  Руслан Попстефанов, дм

Катедрен съвет:

Доц. д-р  Руслан Попстефанов, дм

Доц. д-р Димитър Райков, дм

 д-р Мартин Бърнев, дм

д-р Захари Говедаров

д-р Николай Коларов

д-р Георги Ганчев

д-р Светослав Добрилов