Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

УНС по ендокринология и болести на обмяната

Учебно-научният сектор (УНС) по ендокринология и болести на обмяната осигурява обучението на студенти от:

  • специалност „Медицина", V курс – модул Ендокринология;
  • специалност „Медицинска козметика", I курс – модул Ендокринология.

Преподавателите от УНС по ендокринология и болести на обмяната участват в съвместен проект с Клиничен център по ендокринология – София, на тема „Заболявания на хипофизната жлеза". Те са инициатори на Варненски тиреоидологични дни – ежегоден научен форум по проблемите на щитовидната жлеза.​

Настоящ ръководител на УНС по ендокринология и болести на обмяната е проф. д-р Кирил Христозов.