Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

УНС по гастроентерология, хепатология и хранене

Учебната програма на УНС по гастроентерология, хепатология и хранене включва:

  • обучение по вътрешни болести и гастроентерология на студентите по медицина;
  • свободно избираемата дисциплина „Ултразвукова диагностика в гастроентерология";
  • следдипломна квалификация на лекари по вътрешни болести, гастроентерология, хепатология, диететика, ехография и ендоскопия;
  • обучение по диетология, лечебно хранене и броматология на медицински сестри, акушерки и помощник-фармацевти от Медицинските колежи.

База на УНС по гастроентерология, хепатология и хранене е Клиниката по хепатогастроентерология в УМБАЛ „Св. Марина" – Варна. Всички сътрудници на клиниката членуват в Българското научно дружество по гастроентерология със секции по ендоскопия и ехография, като проф. д-р Искрен Коцев участва и в неговото ръководство. Лекарите от клиниката членуват в различни международни организации като: IASG (Международна асоциация на хирурзи и гастроентеролози), EASL (Европейска асоциация за изследване на черния дроб), ECCO (Европейската Крон-колит организация), OESSO (Организация за проучвания на болести на хранопровода), ESGE (Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия), AGA (Американска гастроентерологична асоциация) и др.

Настоящ ръководител на УНС по гастроентерология, хепатология и хранене е проф. д-р Искрен Коцев. ​