Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

УНС по нефрология, диализа и токсикология

Учебно-научният сектор (УНС) по нефрология, диализа и токсикология осигурява обучението на студенти от специалност „Медицина" по дисциплината „Нефрология". Преподава се и свободно избираемата дисциплина „Изкуствени органи" с ръководител проф. д-р Валентин Икономов.

Екипът на УНС по нефрология, диализа и токсикология има участие в учебник по вътрешни болести под редакцията на проф. Д. Димитраков от 2006 г., издаден от МУ-Пловдив.

Научноизследователската дейност обхваща следните области:

  • проучвания с различни екстракорпорални методи за очистване в нефрологията и в други клинични дисциплини (кардиология, гастроентерология, хематология);
  • проучвания на биологичната съвместимост на различни материали, използвани в медицината;
  • проучвания, свързани с бъбречна трансплантация от живи донори;
  • изследване на циркулиращи имунологични субстанции в кръвта;
  • история на медицината.​

Настоящ ръководител на УНС по нефрология, диализа и токсикология е доц. д-р Добрин Паскалев.