Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Академичен състав


проф. д-р Жанета Георгиева Тянева, дм - Ръководител Катедра пропедевтика на вътрешните болести 
доц. д-р Димитър Николаев Калев, дм -Началник Клиника по медицинска онкология в УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД
доц. д-р Бранимир Николов Каназирев, дм​ - Ръководител англоезиково обучение към Катедра пропедевтика на вътрешните болести
гл. ас. д-р Миглена Стефанова Кожухарова
гл. ас. д-р Маргарита Драганова Георгиева
гл. ас. д-р Иван Щерев Донев, дм
ас. д-р Весела Златкова Златева
ас. д-р Мария Стоянова Димова–Милева ​
ас. д-р Мария Благоева Костуркова
ас. д-р Дарина Желязкова Цветкова
ас. д-р Явор Костадинов Кашлов
ас. д-р Орлин Николаев Симов