Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

​Катедрата по „Очни болести и зрителни науки" е клинично звено, занимаващо се с научно-изследователска и учебна работа. В катедрата работят 1 професор, 1 доцент, 1 главен асистент, 4 редовни асистенти и организатор на учебния процес. Всички специалисти са с изявен клиничен интерес и практика в различни области на офталмологията, а именно: роговична патология, катаракта, пластична и реконструктивна хирургия на клепачите, глаукома, ретинални заболявания, страбизъм, детска офталмология и рефрактивни решения. Катедрата е базирана в „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна" ЕООД, която разполага със съвременна апаратура за демонстрация на диагностични и лечебни процедури. Катедрата по „Очни болести" е основана през 1963 година. Първи  ръководител  е доцент д-р Никола Иванов Константинов, който през 1973 г е избан за професор. Последователно ръководители на катедрата след професор Константинов са : доц.д-р Дора Борисова Пенчева д.м. (от 1981 до 1992 г.), доц.д-р Тошо Войчев Митов д.м. (от 1992 до 2001г.), доц.д-р Евгения Димитрова Контрова д.м. (от 2001 до 2003 г.). През 2003 година поради промени в ЗВО е създадена обединена „Катедра  по Неврохирурги, УНГ и Очни болести" с обособени   три самостоятелни учебно-научни сектора.От  месец октомври 2011г в структурата на МУ се обособява катедрата по „Очни болести и зрителни науки" с ръководител професор д-р Христина Групчева, дмн.

Академичният състав на катедрата членува и заема ръководни постове в редица национални и международни научни и професионални организации. Това позволява не само активна публикационна активност, но и участие в редакционни колегии на международни  и национални издания.