Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

История и факти

Катедрата по вътрешни болести е най-голямата катедра в Медицинския университет – Варна, с богата история, академични традиции и изключителен принос в развитието на всички направления във вътрешната медицина. Нейната история датира от момента на създаване на Висш медицински университет в гр. Варна през 1961 г. От 2000 г., в структурата на катедрата, с оглед цялостното обхващане на вътрешната патология, по-качественото преподаване и подобряване на възможностите за специализация са обособени 6 учебно-научни сектора (УНС) със съответните ръководители:​

  • УНС по кардиология и ревматология;
  • УНС по белодробни болести и алергология;
  • УНС по гастроентерология, хепатология и хранене;
  • УНС по ендокринология и болести на обмяната;
  • УНС по нефрология, диализа и токсикология;
  • УНС по хематология и болести на хемопоезата.​

Настоящ ръководител на Катедрата по вътрешни болести е доц. д-р Светослав Георгиев.