Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Научноизследователска дейност

В Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести се провежда научноизследователска дейност в областта на кардиологията, ревматологията, гастроентерологията и онкологията.​

През последните години са защитени 3 дисертации – 2 в областта на кардиологията и 1 в областта на онкологията в Япония. Общо публикациите на катедрата са над 250, а за последните 2 години – по 25 публикации годишно. През последната година са издадени 2 монографии на тема „Биомаркери и прогноза на сърдечната недостатъчност". Осъществени са участия в общо 20 национални и международни конференции, включително участия на европейски форуми по кардиология и онкология. Катедрата работи в колаборация с Клиниките по вътрешни болести и Катедрата по неврология.