Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научноизследователска дейност

​Основните направления на научноизследователската дейност в катедрата са: микроструктурен и топографски анализ на преден очен сегмент (роговица, лимб, мейбомиеви жлези, конюнктива) в норма и патология, микроструктурен анализ на заден очен сегмент в норма и при различни патологични единици (диабетна ретинопатия, МДСВ, съдови оклузии).

Изследванията се осъществяват с помощта на апаратура от най-ново поколение, с която е оборудван кабинетът за микроструктурен анализ в Специализирана болница по очни болести за активно лечение - Варна (In vivo лазер сканиращ конфокален микроскоп и оптичен кохерентен томограф).

Оптичната кохерентна томография е водеща методика за образна диагностика със способност за изобразяване на биологичните тъкани на живо при висока резолюция. 3D Topcon 2000 с който разполага екипът, благодарение на съдействието на СБОБАЛ-Варна, е с най-добрите технически параметри за България - разделителна способност и скорост на сканиране. С него безконтактно и неинвазивно се изследва преден очен сегмент, изготвят се топографски и пахиметрични карти на роговицата, извършват се прецизни измервания и триизмерни реконструкции, които да стандартизират данните за българската популация в норма и при различни болестни единици.

Задносегментно ОСТ представлява възможност да се изследват обема и дебелината на ретината в макулата в здрави очи с цел да се сравни нормалната централна дебелина на ретината с тази при някои от най-често срещаните заболявания, ангажиращи макулата (диабетна ретинопатия, макулна дегенерация свързана с възрастта, оклузия на vena centralis retinae) и да може впоследствие да се установяват стандарти, с които да се улесни диагностицирането  и да се прецизира проследяването на пациентите, тъй като за 3D OCT- 2000 на Topcon няма установени такива за нашата популация. Задносегментно ОСТ е метод, който ние използваме за динамично наблюдение на състоянието на пациентите и проследяване на ефекта от провеждано лечение, консервативно или оперативно, на заден очен сегмент. 

Лазерната конфокална микроскопия на живо се осъществява с HRT 3 Rostock Cornea Module (Heidelberg Engeneеring, Germany), който към момента е единственият конфокален микроскоп в България. С него се извършва микроструктурен анализ на окото в здраве и болест при увеличение от 500 пъти на практически клетъчно ниво. Методиката дава възможност за откриване на хистопатологичните изменения на очната повърхност и проследяване на прогресията на заболявания на предна очна повърхност. Конфокалният микроскоп има предимство за изследване и наблюдение на ефекта от прилагането на различни терапевтични схеми върху окото. Лазерната конфокална микроскопия на живо е приложима както в научноизследователската дейност, така и в ежедневната клинична практика.

Към момента в Катедрата по „Очни болести и зрителни науки" се провеждат изследвания на пациенти с пигментен дисперсен синдром и пигментна глаукома чрез предносегментна оптична кохерентна томография и лазер-сканираща конфокална микроскопия на живо.  В аналогично изследване се проследяват пациенти с трансплантирана амниотична мембрана чрез предносегментна оптична кохерентна томография и лазер-сканираща конфокална микроскопия на живо. През лятото стартира проект „BBQ", който имаше за цел да проследи последиците от слънчевото изгаряне върху очната повърхност и кожата. Провеждат се разнообразни по характер клинични проучвания с цел установяване лечебен ефект от прилагане на различни медикаментозни схеми и терапевтични процедури.