Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Научноизследователска дейност

Научноизследователската дейност на Катедрата по вътрешни болести обхваща почти целия диагностично-терапевтичен спектър на дисциплините и в основната си част е ориентирана към широката и специализирана клинична практика.

Разработват се следните направления:

  • профилактика, диагноза на исхемичната болест на сърцето и клапните сърдечни заболявания, лечение и прогноза на болните със ССЗ и сърдечна недостатъчност;
  • бронхообструктивни заболявания, белодробни инфекции, белодробен рак,  клинична алергология, интензивно лечение на белодробните заболявания;
  • медицина на съня;
  • етиология, патогенеза, диагноза и лечение на заболяванията на хранопровода, стомаха, черния дроб, дебелото черво;
  • профилактика, ранна диагноза и лечение на ендокринните и метаболитни заболявания;
  • провеждат се проучвания с различни екстракорпорални методи за очистване в нефрологията и в други клинични дисциплини (кардиология, гастроентерология, хематология);
  • проучвания на биологичната съвместимост на различни материали, използвани в медицината;
  • проучвания, свързвани с бъбречна трансплантация от живи донори;
  • изследване на циркулиращи имунологични субстанции в кръвта, ранна диагностика, цитогенетични и молекуларно-биологични нарушения при миелодиспластични синдроми и остри левкемии, молекуларно-биологични нарушения и корелация с ангиогенезата в костния мозък при миелопролиферативни неоплазии, левкемични стволови клетки;
  • история на медицината. ​​

Провеждат се редица клинични проучвания на нови, ефективни медикаменти в различните сфери на вътрешната медицина.