Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научноизследователска дейност

​Основни научни направления на преподавателите от катедрата:
  • Сърдечно-съдова патология и кардиометаболитни заболявания - доц. Генев,  д-р Кобакова, д-р Малинова
  • Туморна патология - доц. Генев, доц. Цанева, д-р Колова,, д-р Калчев, д-р Кобакова, д-р Попов, д-р Стефанова
  • Лимфопролиферативни и миелодиспластични процеси - доц. Цанева, д-р Колова, д-р Згурова
  • Патология на гастроинтестиналния тракт -  доц. Цанева, д-р Красналиев
  • Невропатология - доц. Генев, д-р Дженков
  • Нефропатология -  доц. Генев, д-р Спасова