Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научноизследователска дейност

​В Катедрата се провеждат фундаментални и приложни изследвания в областта на психопатологията, психофармакологията, клиничната работа, диагностика и лечение в подкрепа на държавната политика, свързана с психичното здраве. Последните девет години в Катедрата са защитени над 10 дисертации и към момента има разкрити