Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Органи за управление

 

Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести се управлява от ръководител и Катедрен съвет.

Настоящ ръководител на катедрата е проф. д-р Жанета Георгиева Тянева ​

Катедреният съвет се състои от всички членове на Академичния състав на катедрата, които са на основен трудов договор.