Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейностВ Катедрата по Психиатрия и Медицинска психология се преподават следните дисциплини:

            "Психиатрия" за студенти по медицина, дентална медицина и фармация
            "Медицинска психология" за студенти по медицина, дентална медицина и фармация
             Психиатрия и Медицинска психология за специалностите към Медицински колеж при М.У. – Варна
            СИД – Обща Психиатрия
            СИД – Психофармакология

            През последните години беше разработен и въведен курс по Психиатрия и курс по Медицинска психология на английски език за студенти по медицина и дентална медицина.

            Учебници и учебни помагала:
  1. ПСИХИАТРИЯ, учебник за студенти и специализиращи лекари, под редакцията на Проф. д-р Вихра Миланова,  2013, ISBN: 9789544203016
  2. ПСИХИАТРИЯ, под редакцията на Проф. д-р Меглена Ачкова,  1999