Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Габриела Станева Цанкова дм

гр. Варна , бул. "Цар Освободител" №84, Медицински Колеж


Катедра: Катедра по предклинични и клинични науки
УС:
Е-поща: gabriela_sc@abv.bg
Телефон:

 

Биография

Родена на 22.05.1970г. в гр. Шумен. Завършила през 1989г.  ИПЗКССО- Варна специалност “Медицински лаборант”. През 2000г. завършва Шуменски Университет специалност “Биология  и химия”. От 2001г. е преподавател по практика в УНС "Медицински лаборант".

Публикации

Член на