Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

гл. ас. Ана Георгиева Шишкова

9004 Варна, бул. “Цар Освободител” № 84, Катедра по медицинска физика и биофизика, Факултет по фармация, Медицински университет – Варна


Катедра: Катедра по физика и биофизика
УС:УНС по висша математика и информационни технологии
Е-поща: ashishkova2002@yahoo.com
Телефон: +35952677286, в.2286

 

Биография

Родена на 14.02.1955 г. в гр. Шабла. Придобива магистърска степен по математика в Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски” през 1977 г. От 2009 г. е асистент в Катедрата по медицинска физика и биофизика (УНС по висша математика и информационни технологии) на МУ - Варна.

Публикации

Има 12 научни публикации и 5 участия с доклади в научни форуми в страната и чужбина. Основните научни разработки са в областта на математическо моделиране и оптимиране, нелинеен анализ.

Член на

Съюза на математиците в България от 1980 г.