Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

гл. ас. д-р Виолина Христова Калудова

гр. Варна 9002 ул. "Марин Дринов" 55


Катедра: Катедра по предклинични и клинични науки
УС:
Е-поща: vilimicro@abv.bg
Телефон: +359878387466

 

Биография

Родена e на 27.06.1956 г. в гр. Варна. Завършила е медицина във ВМИ - Варна през 1980 г. От 1981 до 1986 г. Е асистент в Катедра микробиология и вирусология към Филиала на МУ - Варна в гр. Добрич. От 1986 до 2008 г. е старши и главен асистент в Катедра микробилогия и вирусология на МУ - Варна, а от 2008 г. Е главен асистент в Катедра предклинични и клинични науки към Факултета по фармация на МУ - Варна. Има придобита специалност микробиология (1987).

Публикации

Има над 20 научни публикации и над 30 участия в национални и международни научни форуми. Основно научните разработки са в областта на респираторните инфекции, уроинфекциите, инфекциите на гастро-интестиналния тракт, вътреболничните инфекции, бактериалната резистентност. Участвала е в 5 международни клинико-микробиологични проучвания, резултатите от които са внедрени в практиката.

Член на

Българската асоциация на микробиолозите, БЛС