Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

доц. Николай Георгиев Хаджийски дф


Катедра: Катедра по физика и биофизика
УС:
Е-поща: n.hadjiyski@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 256

 

Биография

​Придобива магистърска степен по физика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1975 г. През 1979 г. получава докторска степен по физика от Московски държавен университет „М. В. Ломоносов“. От 1997 г. е доцент и ръководител на Катедрата по медицинска физика и биофизика на МУ - Варна.

Публикации

Има над 40 научни публикации и участия с доклади в научни форуми в страната и чужбина. Основните научни разработки са в областта на нелинейната оптика и лазерната анемометрия.​

Член на