Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

История и факти

Катедра „Медицинска физика и биофизика" към Висшия медицински институт — Варна се разкрива през юли 1962 г. Първоначално Катедрата е базирана в основната сграда на Медицински университет — Варна (тогава ВМИ — Варна) на ул. „Марин Дринов" 55, където разполага с две учебни лаборатории, научна лаборатория, три кабинета и работилница за изработване и поддръжка на учебните опитни постановки. По-късно е пребазирана в освободената сграда на „Дом майка и дете" на бул. „Мария Луиза" 9. Понастоящем се намира в сградата на Медицински колеж — Варна, където след осъществената през 2010 г. реконструкция, разполага с три обновени учебни зали, подготвителна лаборатория и кабинети за преподавателите. С разкриването на Факултета по фармация през 2009 г. Катедрата по физика и биофизика е структурна единица от същия факултет, като в нея е обособен и УНС по висша математика и информационни технологии.