Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

доц. д-р Петко Пенков Маринов дм


Катедра: Катедра по предклинични и клинични науки
УС:УНС по фармакология и токсикология
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

​Роден на 11.10.1959 год. в с. Соколово, област Добрич. Средното си образование е завършил в гр.Варна през 1977 година. През 1980 год. е приет за студент по медицина във ВМИ-Варна. Завършил през 1986 год. Същата година започва работа като ординатор във второ вътрешно отделение на Районна болница – Преслав, където работи четири години.

  ​ От 10.12.1990 год. работи в клиниката по токсикология на ВМА-МБАЛ-Варна. През 1993 год. защитава специалност по вътрешни болести, а през 1996 год. и по клинична токсикология. През 2004 год. му е присъдена образователна и научна степен „доктор" по научна специалност „токсикология", въз основа на защитена дисертация. През 2010 г. е избран за доцент в МУ-Варна. От 1993 год. участва в обучението на студентите-медици от V курс и стажант-лекарите на МУ-Варна по клинична токсикология. От 1996 г. е Републикански консултант по клиничнва токсикология за Североизточна България. От 2013 г. е магистър по здравен мениджмънт. ​

Публикации

Има 38 публикации в научни списания и над 100 участия в научни конгреси и конференции.

      

Член на