Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Академичен състав​​


доц. Светлана Фоткова Георгиева, д.ф. - Ръководител катедра по фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт
доц. Димитър Атанасов Димитров, д.м.
ас. Илиян Николов Колев, д.х.
ас. Таня Неделчева Димова – магистър фармацевт
ас. Анна Христова Тодорова­ – магистър фармацевт
ас. Иво Куманов Куманов – магистър фармацевт
ас. Живко Стойков Колев
Инж. Георги Костадинов Кашукеев – химик
лаб. Павлина Миткова Косева – помощник фармацевт
лаб. Даниела Гочева Стефанова – химически лаборант