Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Академичен състав​​

Хим. Бистра Цанева Калчева - Ръководител катедра по фармацевтични технологии.

Фарм. Стефан Димитров Николов – професор

Герасим Милчев Китанов – гост-доцент

Фарм. Стефка Николова Иванова – гост-доцент

Фарм. Мирена Георгиева Добрева – асистент

Фарм. Вилиана Едурдова Гуглева  – асистент

Фарм. Илия Желев Славов  – асистент                       

Фарм. Стефан Раднев Стефанов – асистент

Надежда Антонова Иванова – асистент

Мариела Стефанова Христова – хим.лаборант

Димитринка Иванова Инджова – хим.лаборант