Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

доц. д-р Мариета Петрова Георгиева дм


Катедра: Катедра по предклинични и клинични науки
УС:
Е-поща: marieta_md@yahoo.com
Телефон: +359 52 677 050

 

Биография

​Родена в гр. Варна. Завършила медицина в Медицински Университет – Варна през 1984 г. От 1995 г. и до момента  д-р М. Георгиева работи като асистент и доцент в Катедра по предклинична и клинична фармакология и токсикология МУ – Варна. Придобити специалности: клинична токсикология (1993), фармакология (1999), клинична фармакология (2001), завършена специализация по вътрешни болести, МУ - Варна /курсове и колоквиум/(1992). Завършила е курс за придобиване на квалификация по Здравен Мениджмънт – МУ-Варна. През 2006 г. защитава дисертация за присъждане на образователна и научна  степен „доктор”.  През 2010 г. е хабилитирана като доцент  в Катедра по Фармакология и Токсикология, МУ, Варна. Специализирала е по различни проблеми на токсикологията и фармакологията в реномирани клиники в Англия, Франция, Чехия, Белгия и София. Въвежда  в практиката нови експериментални методи (“Приложение на популационното фармакокинетично моделиране при предклинични проучвания на лекарства”, “Тератогенен ефект на лекарствата”,) и др.

Публикации

​Има участия в 3 учебника и 1 монография. Има над 40 публикации в научни списания и 64 участия в научни форуми. Основни научни разработки в областта на: токсикологията - лекарствена токсикология, включваща експериментални токсични модели, експериментална тератогенност; фармакокинетика и клинична токсикология; съвременна лекарствена употреба, експериментална и клинична фармакология, биологични и клинични ефекти на българските пробиотици, история на медицината и др.
Научни публикации

  • M. Георгиева. Лъчезащитен ефект на пробиотика Biomilk, Военна медицина 2007, 2:30-33.
  • Георгиева М. Имунно стимулиращ ефект на пробиoтиците, съдържащи лактобацили. Военна медицина 2008, 2: 9-11.
  • Georgieva M, G. Bekyarova, M. Gabrovska. Influences of probiotic “Biomilk” on indomethacin-induced oxidative injuries of some tissues. Acta morphologica et anthropologica 2008, 13:144-148.
  • Georgieva M, E. Softova, M. Gabrovska et al. Influence of the “Biostim LBS” probiotic on morphological liver changes in experimentally induced hepatotoxicity. Acta morphologica et anthropologica, 2008, 13: 149-153.
  • Georgieva M, E. Softova, M. Gabrovska, P. Borisova, Influence of probiotics on histopathological liver alterations in experimental hypercholesterolemia, Acta morphologica et anthropologica 2008, (13), 149-153.
  • Георгиева М,  Д. Паскалев. Болгарский вклад в учение о пробиотиках: Стамен Григоров и его знаменитое открытие бактерии Lactobacillus bulgaricus. Нефрология (Санкт Петербург), 2009, 13(1): 107-111.
  • Георгиева М, Габровска М. Role of the probiotic Biomilk on induced ulcerogenesis. Acta morphologica et anthropologica 2010, 15: 108-111
  • Georgieva M, N. Alexandrov, Effect of the probiotic Biostim LBS in acute intoxication after industrial accidents, Scripta scientifica medica 2011, (1):39-41.​

Член на

​Българското научно дружество по Kлинична фармакология; Българското дружество по Фармакология; BASORD; Дружество по история на медицината; CУБ; БЛС.​