Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

ас.м.ф. Надежда Руменова Хвърчанова

​Катедра по предклинична и клинична фармакология и токсикология, Медицински Университет – Варна "Проф. Параскев Стоянов", ул. Марин Дринов 55, Варна 9002


Катедра: Катедра по предклинични и клинични науки
УС:УНС по фармакология и токсикология
Е-поща: nhvarchanova@yahoo.com
Телефон: +35952677050

 

Биография

Родена през 1987г. в гр. Варна.Завършва МУ-Пловдив,Фармацевтичен факултет.От 2013г. е асистент към фармаевтичен факултет на МУ-Варна,катедра „Предклинични и клинични науки",УНС Фармакология и токсикология"

Публикации

Член на

​Български фармацевтичен съюз (БФС)