Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. Наташа Иванова Иванова

9004 Варна, бул. “Цар Освободител” № 84, Катедра по медицинска физика и биофизика, Факултет по фармация, Медицински университет – Варна


Катедра: Катедра по физика и биофизика
УС:
Е-поща: natasha.ivanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 258

 

Биография

Родена на 3 декември 1959 г. в град Разград. Получава магистърска степен по физика от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ през 1987 г. От 2002 г. до 2011 г. работи в сферата на народните обсерватории като астроном.  От 2011 г. до септември 2013 г. работи като инспектор в отдел „Радиационен контрол” към Регионална здравна инспекция Варна. Специализация „Съвременни педагогически технологии” – ШУ„Епископ Константин Преславски“, 1992 г.

Публикации

Над 30 публикации в научни списания и сборници от научни  конференции преобладаващо на тема  Методика на обучението.

Член на

Съюза на физиците в България (СФБ);                                                                            
Съюза на астрономите в България (САБ);                                                                          
 Българско ядрено дружество (БЯД) – секретар на Варненската секция;                                  
Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство (БДБМФИ);
Организацията на българските скаути (ОБС)