Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Научноизследователска дейност

Предвид на това, че Катедрата обхваща изключително голям брой разнообразни научни направления, съответстващи на специалността на отделните преподаватели, научната й дейност е насочена към конкретните дисциплини. Резултатите показват, че сътрудниците на Катедрата играят важна роля за издигане авторитета на МУ - Варна, със своите научни търсения, публикации и участия в научни форуми у нас и в чужбина.

Сред основните теми на научни разработки на преподавателите от Катедрата са:

  • имунология, микробиология, инфекции, рак, химиотерапия, имуномодулация, имунотерапия;
  • хигиена на детската и юношеска възраст, хранене и диететика и връзката им с основните приоритети на здравната профилактика;
  • гастроентерология и лекарствена патология;
  • хемостаза и тромбоза;
  • латерализация на мозъчните функции, ендоканабиноидна система, депресивни разстройства;
  • респираторни инфекции, уроинфекции, инфекции на гастро-интестиналния тракт, вътреболнични инфекции, бактериална резистентност.