Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научно-изследователска работа и проекти

 

Основните научни направления, по които се работи в катедрата по Фармацевтични науки са:

  1. Съвременни технологии за получаване на нови лекарствени форми;
  2. Охарактеризиране на биологично-активни вещества от природен произход и фармацевтичното им приложение;
  3. Изследване на ефекти на мастноразтворимите витамини Д3 и К2 извън класическите им действия във фармакологични модели и в клинични проучвания.
    • Спечелен научен проект, с отпуснато финансиране от  Фонд "Медицинска наука" при МУ-Варна (2012 г.): "Оценка на витамин Д статуса при таргетни групи чрез селективен хроматографскли метод за определяне на 25-хидрокси витамин Д",  гл. изследовател: доц. Б. Галунска