Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Научноизследователска дейност​

Научната работа на Катедрата хронологично се развива в следните направления:

 • ултразвуково въздействие върху биологични обекти,
 • изследване на ултравиолетовата радиация по Варненското крайбрежие,
 • изследване сорбционната способност на алумосиликати,
 • моделиране на биологични тъкани,
 • изследване вискоеластичните свойства на човешка кожа,
 • взаимодействие на отрицателни йони,
 • разсейване на високоенергетични протони,
 • поляризационни оптични записи,​
 • фотоиндуцирана анизотропия.

  Защитени са две дисертации и е създадено едно изобретение. Сътрудниците на катедрата са автори на над 150 публикации в наши и чуждестранни научни списания и сборници.​