Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност


В Катедрата по Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт се преподават дисциплините:

 • "Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ" за студенти по Фармация от ОКС „Магистър фармацевт";
 • „Социална фармация и фармацевтично законодателство" за студенти по Фармация от ОКС "Помощник фармацевт" и „Магистър фармацевт";
 • „Медицински изделия" за студенти по Фармация от ОКС "Помощник фармацевт" и „Магистър фармацевт";
 • „Фармацевтични грижи" за студенти по Фармация от ОКС "Помощник фармацевт" и „Магистър фармацевт";
 • Упражнения по „Фармакоикономика" за студенти по Фармация от ОКС „Магистър фармацевт";


 

Учебници и учебни помагала:

 1. Димитров, Д., А. Цветкова, А. Тодорова. Ръководство по Социална фармация и фармацевтично законодателство. София, Медицина и физкултура., 2011, 208 с. ISBN 978-954-420-294-1.
 2. Димитрова, З., С. Георгиев, К. Андреевска, Д. Димитров. История на фармацията. София, УИ „Св. Климент Охридски", 2010.
 3. Димитрова, З., Д. Димитров, И. Гетов. Ръководство по Социална фармация и фармацевтично законодателство. София, Медицина и физкултура., 2008.
 4. Димитров, Д. Ръководство по Социална фармация и фармацевтично законодателство- трето преработено издание. София, Медицина и физкултура., 2002.
 5. Димитров, Д. Ръководство за практически упражнения по Социална фармация и фармацевтично законодателство- трето преработено издание. София, Медицина и физкултура., 1995.
 6.  Iliyan Kolev, Lyudmila Ivanova, Leni Markova, Anelia Dimitrova, Cyril Popov, Margarita D. Apostolova, Osteoporosis: A look at the future. (book chapter № 33) in "Osteoporosis" (Dr. Yannis Dionyssiotis, MD, PhD, FEBPRM, ed.), (2012) pp. 667-694,  InTech, Croatia ISBN 978-953-51-0026-3.