Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

В катедрата по фармацевтични науки се обучават студенти по специалностите "магистър-фармацевт" и "помощник-фармацевт". Преподават се следните задължителни дисциплини:

За специалността "магистър фармацевт"

  • Технология на лекарствените форми І и ІІ част и биофармация
  • Фармакогнозия І и ІІ част

За специалността "помощник фармацевт"

  • Технология на лекарствените форми

Избираеми учебни дисциплини към катедрата

  • Високоефективна течна хроматография за анализ на фармакологично активни вещества
  • Технология на лечебно козметични препарати

Летни практики

  • Летни практики на терен по Фармакогнозия за студенти ІІІ курс (6 дни по 8 часа).