Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Факултет по обществено здравеопазване

Във Факултета  по обществено здравеопазване се подготвят кадри с висше образование по специалностите Здравен мениджмънт, Обществено здравеопазване, Здравни грижи и Медицинска сестра и акушерка. Докторантури могат да се провеждат по 13 акредитирани специалности. Организирано е следдипломно образование под формата на курсове за непрекъснато обучение, както и индивидуални курсове за следдипломна квалификация. Факултетът по обществено здравеопазване е член на Асоциацията на училищата по обществено здравеопазване в Европейския регион (ASPHER) и на Обществено здравеопазване в Югоизточна Европа (PH-SEE), съучредител и член на Националната мрежа по глобално здраве.

На база на сключените договори с редица чуждестранни университети Факултетът по обществено здравеопазване осъществява активен международен обмен на студенти под формата на практики и стажове и различни по продължителност периоди на обучение.

ФОЗ има най-висок рейтинг според рейтинговата система на българското висше образование в съответното направление. Работи се в малки групи, което дава възможност на преподавателите да обръщат индивидуално внимание на всеки един студент. На учащите се предоставят възможности за участие в научно-изследователски проекти от европейски и световен мащаб. Факултетът полага допълнителни грижи за кариерното развитие и бъдеще на своите студенти.


Декан на Факултет Обществено здравеопазване

Доц. д-р Емануела Иванова Райчева-Мутафова д.и.

Варна 9002, 
ул. Марин Дринов № 55
Тel: +359 52 634 279​

Е-mail: emoutafova@yahoo.com

Биография
ФункцииЗам.-Декан на Факултет Обществено здравеопазване

Доц. д-р Клара Георгиева Докова, дм

Тел: +359 52  634 018​
Е-mail: Klaradokova@mu-varna.bg 

Биография

​​
​​