Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Elearning

Актуална информация---------------------------------------------------------------------------------


Медицински университет - Варна участва в проект за онлайн-обучение по английски и немски език в областта на здравеопазването. Проект HELP2 – HEalthcare Language Learning Programme  е продължение на HELPHealthcare English Language Programme (2014-2017), реализиран в рамките на програма „Еразъм +“. Проектът стартира през месец ноември 2018 година и е с обща продължителност две години и половина.

 

Повече информация за проекта на:

http://help2project.eu

http://idec.mu-varna.bg/help2/
---------------------------------------------------------------------------------

​​


На 7 и 8 юни 2018 г. в Медицински университет – Варна ще се проведе Втората Варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието на тема „Комуникация във виртуална среда“, в която ще участват учени от цялата страна. В рамките на конференцията ще бъде представен пленарен доклад на тема „Проект на национална програма за дигитализиране на образованието.“ от чл. кор. проф. дтн Христо Белоев, Ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и проф. д-р Ангел Смрикаров.
 
Повече информация на сайта на конференцията:

http://roundtable.mu-varna.bg/bg/

_____________________________


Центърът по електронно и дистанционно обучение на МУ-Варна стартира редовни обучения за работа със системата Blackboard

Центърът по електронно и дистанционно обучение на МУ-Варна започва провеждането на редовни обучения на преподаватели от университета по електронно обучение и работа с Blackboard. Курсовете ще бъдат на три нива, с различна продължителност и ще се провеждат всеки семестър. За да бъде обучението ефективно броят на участниците във всяка група ще бъде максимум 12.

_____________________________

За първокурсниците:

Паролите за платформата Blackboard, които сте получили със студентските си книжки са временни и е необходимо да бъдат сменени с постоянни. Всеки студент може да направи това лично в някоя от библиотеките в сградата на Ректората, Медицинския колеж и Факултета по дентална медицина. Паролата трябва да съдържа между 7 и 10 символа - главни, малки букви и цифри. След промяна на паролата ще имате достъп до платформата без значение от местоположението си.


Заявление за откриване на дисциплина
Допълнителна информация относно електронното и дистанционно обучение чрез платформа Blackboard в МУ-Варна
Инсталирай мобилното приложение за Blackboard Learn+