Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Elearning

Интернационален център за електронно и дистанционно обучение


Отдел „Интернационален център за електронно и дистанционно обучение"

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна
ул. "Марин Дринов" 55
Варна 9002
Сграда „Ректорат", ет. 3, стая 304А
 
тел: 052/ 677 123
тел: 052/ 677 124
вътр. тел: 2123, 2124
 

Изнесен офис на ИЦЕДО в УМБАЛ „Св. Марина"
Кабинет 1305 (13 етаж)

При възникнали проблеми с платформата Webstudent Ви молим:

Да се обърнете към Учебен отдел, ако проблемът е свързан с липса на съдържание в профила Ви.


Директор

Проф. Иван Мерджанов, д.п.

вътр. тел: 2658






Системен администратор

Николай Ангелов Драгнев


Тел: +359 52 677 124

ет.3, стая 304А


________________________________________________________________________________________

Сектор за педагогика на електронното и дистанционно обучение


Организатор

Доц. Силвия Павлова Николова, доктор 


Тел: +359 52 677 123

ет.3, стая 304А

     
Експерт, обучение и квалификация

инж.Илияна Петрова Георгиева


Тел: +359 52 677 123

ет.3, стая 304 А


Организатор, обучение софтуерни приложения

инж.Сияна Пламенова Александрова


Телефон: +359 52 677 124

ет.3, стая 304А



________________________________________________________________________________________

Сектор  за  развойна  дейност


Експерт, обучение и квалификация

Милена Валентинова Драгнева


Тел: +359 52 677 123

ет.3, стая 304А



Организатор обучение софтуерни приложения

Станислав Николаев Николов

E-mail: stanislav.nikolov@mu-varna.bg

Тел: +359 52 677 123, вътр. 2123

ет.3, стая 304А