Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Elearning

КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ

КОНСУЛТАЦИИ

Какви са ползите от електронното обучение в моята дисциплина? С какви проблеми мога да се сблъскам и как да се справя с тях? С кои инструменти на електронната платформа мога в най-добра степен да осъществя идеите си? От кого мога да получа помощ при реализацията на моите проекти?

При нас можете да получите отговор на тези и на много други въпроси, както и да споделите своя опит от практическата работа.

Теми на нашите консултации са например:

  • Използване на инструментариума на електронната платформа за обучение, научна работа или административно управление
  • Дидактическо оформление на учебните материали, предназначени за електронната платформа.
  • Важни аспекти при планирането и разработването на електронни материали и интерактивни задачи.
  • Сътрудничеството и координацията с други звена при изграждането на електронни курсове.

 

Консултации на място

Предлагаме консултации на място – в катедра, клиника или друго учебно звено – или в подходяща учебна зала в съответния факултет или университетска болница.  Свържете се с нас по електронен път на адрес elearn@mu-varna.bg, на телефони 052/677123, 677124  или ни посетете в нашия офис в кабинет 304 А в ректората на МУ и поръчайте консултация на място в съответното учебно звено.

Кратки обучения

Центърът по електронно и дистанционно обучение организира за преподаватели и студенти на МУ дни на отворените врати с демонстрации и семинари по различни теми от областта на електронното обучение и конкретни инструменти на платформата Blackboard. За темите и конкретните дати на семинарите можете да се информирате от сайта на университета и от полетата за съобщения в Blackboard. Достатъчно е да се обадите по телефона или да ни пишете, като посочите към кои теми проявявате интерес.

Семинари

Центърът по електронно и дистанционно обучение планира да организира еднодневни семинари, на които преподавателите могат да споделят своя положителен опит или добри практики с колегите си от различните звена на университета. На тези семинари ще се представят и идеите и критиките от страна на студентите с цел приложението им в конкретните учебни дисциплини.

Индивидуални обучения

Центърът по електронно и дистанционно обучение предлага индивидуални и групови обучения по заявка на телефон 052-677123 или 052-677124 или на адрес: elearn@mu-varna.bg .

  • Обучение за ползване на инструментите на учебната платформа
  • Директна помощ при създаването на учебно съдържание, тестове и упражнения
  • Обучения и помощ за студенти при работа с учебно съдържание и електронни тестове.